Realizacje

Montaż oświetlenia wykonanego w najnowszej technologii PowerLED przy kościele parafialnym w Brańsku oraz przy Gościńcu Brańskim.

Montaż oraz przenoszenie centrali telefonicznych w budynkach administracji publicznej, szkołach, organizacjach oraz firmach.

Prace przy liniach światłowodowych, telefonicznych, teleinformatycznych.

Prace budowlane oraz telekomunikacyjne przy stacjach gazowniczych, gazociągach, centralach telefonicznych, oraz inne.

imgimgimgimg

Partnerzy oraz klienci